• درباره شرکت فناوری حیات آبزیان

     با توجه به علاقمندی شما عزیزان درنگهداری مجموعه ای متفاوت آکواریومی و با درنظرگرفتن گستره متفاوت این مجموعه ها و هزینه های نامتعارف نگهداری و همچنین نبود اطلاعات کامل نگهداری موجودات زیستی آکواریوم، این شرکت با هدف هزینه متعارف نگهداری - روش آسان مصرف و نهایتا لذت نگهداری این موجودات زنده در محیط آکواریوم، اقدام به تولید مواد مورد نیاز هر طیف بصورت آسان و دردسترس برای مصرف کننده نموده تا بهترین شرایط نزدیک تعادل طبیعی مورد نیاز را برای مجموعه خود مهیا سازید.ازطرفی با استفاده از بخش پرسش و پاسخ از راهنمایی کارشناسان این شرکت بهره مند شوید